I Sverige hade Johaug stängts av direkt

Jag blev förvånad när jag läste att Therese Johaug valt att inte acceptera en avstängning i väntan på dom.
Dels över hennes val.
Dels för att hon ens hade ett val.
I Sverige hade hon troligen blivit avstängd direkt.
Det borde hon blivit i Norge också.

Såhär dagarna efter haglar spekulationer, anklagelser och konspirationsteorier, vissa mer genomtänkta än andra.

Therese Johaug har haft otillåtna medel i kroppen och för det kommer hon sannolikt att straffas. Vilken straffsats det blir sias det vilt om. Många tror sig veta mycket, men sanningen är att ingen kan veta säkert av den enkla anledningen att vi just nu vet för lite.

Klart är att dom inte faller förrän ärendet utretts noggrant och - gissningsvis - skyndsamt.

Ur nyhetsflödet igår fastnade jag för att Johaug väljer att inte acceptera en interimistisk avstängning. Enligt hennes advokat är anledningen att hon inte vill att det ska framstå som att hon erkänner ett fel (vilket ju även Johaug igår med all önskvärd tydlighet lät hulka fram att hon inte begått). 

Jag reagerade över detta av två anledningar.
Del undrar jag hur klokt beslutet är. 
Men först och främst förvånades jag av att hon hade möjligheten att själv välja.

Faktum är att jag var tvungen att dubbelkolla med Svensk Antidoping, så jag inte missförstått något. Det hade jag inte. Men regler eller praxis tycks skilja sig i Sverige och i Norge.

Saken är den att Clostebol, substansen Johaug åkte fast för, är en ”icke specificerad dopningssubstans”. Det är i sig inget konstigt - här sorteras allehanda steroider in, och klassificeringen gör att de har en särställning när det gäller rättsligt förhållningssätt. 

Ur det svenska antidopningsreglementet saxar jag följande:

Tydligt i mina ögon. Therese Johaug borde stängts av. 
Så har alltså inte skett i Norge. Johaug har valt att inte bli avstängd, vilket senare blev föremål för kritik från bland andra FIS-chefen Sarah Lewis  

Varför man valt denna väg vet jag inte. Det kan finnas skäl, som framkommit till Norsk Antidoping, men som inte framkommit i media. 
Hurusom - Johaug är fri att tävla tillsvidare, i väntan på dom.

Därför kan hon eventuellt ställa upp i Världscuppremiären i november, trots att hon har ett positivt A- och B-prov i ett av längdsportens mest uppmärksammade dopningsärenden.

Men hon kan inte räkna av den interimistiska avstängningen vid en eventuell fällande dom. 

Jag skickade för säkerhets skull ovanstående faksimil till Dopingkommissionen med tillhörande fråga om hur det ligger till. Jag blir nämligen inte klok på hur man agerat i Norge. 
Här är den konversation vi hade (över mail): 

JK: När Therese Johaug nu testats positivt för Clostebol, så får jag det till att det är en ”icke specificerad substans”. (Klass S1). Tolkar jag skrivningen rätt ska hon då obligatoriskt stängas av interimistiskt enligt dessa regler (7.9.1). Ändå fick Johaug välja att inte vara interimistiskt avstängd? Vad missar jag?

Tommy Forsgren, ansvarig för bland annat regler och bestraffningsärenden på Svensk Antidoping, svarar snabbt:

TF: "Vi tillämpar regeln på annat sätt i Sverige. I fall med icke specificerade substanser underrättas idrottsutövaren simultant om det positiva provet och den interimistiska avstängningen.Sen har utövaren rätt att överklaga även den interimistiska avstängningen.Det finns i artikeln också en skrivning om att utövaren kan erbjudas en Provisional hearing före införandet av den interimistiska avstängningen. Men grundregeln är ju att det även då ska ske Promptly, som det står. Jag har faktiskt idag skickat en fråga till WADA om just vad som avses med Promptly. Så, vi är lika nyfikna som du och jag är ledsen att jag inte kan vägleda dig bättre."

JK: Hej igen. Tack för snabbt svar. Okej, så om jag tolkar dig rätt: Teoretiskt: Hade Johaug varit svensk och haft ett positivt A-prov med Clostebol, så skulle hon stängts av interimistiskt i samband med att hon underrättats om det positiva provet?

TF: Ja, Jonas, med den reservationen att det skulle teoretiskt sett kunna framkommit något som gjort att man inte införde avstängningen. Men be mig inte om något exempel för så vitt jag kommer ihåg har inte Dopingkommissionen gjort något sådant undantag sedan regeln om interimistiska avstängningar infördes.

Om det handlar om olika regler eller olika praxis ska jag låta vara osagt. Jag har inte läst det norska antidopningsreglementet och jag har inte fått svar av någon i Norge som kan reda ut saken.

Återigen: det ska poängteras att vi ju inte vet säkert vad som ingår i det norska utredningsmaterialet i fallet Johaug – det kan finnas goda skäl att inte stänga av henne interimistiskt i väntan på dom. 
Jag förutsätter att man i Norge följer sitt regelverk, och att det i så fall skiljer sig från det svenska. Kritiken från Kemis indikerar dock att så inte är fallet, men jag gissar att det finns utrymme till tolkningar eller nationella specialfall. Sådant har vi sett förr.

Klart är att Johaugs advokat alltså låter hälsa (till NRK) att Therese Johaug inte vill vara frivilligt avstängd i väntan på dom, eftersom det skulle innebära att hon tar på sig skulden i fallet:

Det må vara en symbolisk handling och ett symboliskt uttalande, men frågan är hur genomtänkt det är. Återigen - jag kan inte det norska antidoping-reglementet, men hade det varit i Sverige hade hon inte haft något att förlora - i alla fall inte juridiskt. Det svenska reglementet stipulerar att ett accepterande av en interimistisk avstängning inte ska ligga en anklagad till last när skuldfrågan sa bedömas (se inringade kommentaren till punkt 10.11.3.2 här):

Om de norska ser likadana ut - hade då inte Team Johaug mer att vinna än förlora på att acceptera en avstängning medan fallet utreds?

Följden kan nu alltså bli att Johaug, vid en fällande dom, blir av med sina (eventuella) resultat fram till domen. Samt att hon börjar avtjäna sitt straff först då, istället för att kunna räkna av de veckor eller månader hon kunde varit frivilligt, interimistiskt avstängd.

Jag hade förstått beslutet bättre om jag var säker på att Johaug satt med trumf på hand, men som framgick av min förra blogg är frågetecknen lite för många för den magkänslan. 

Intressanta veckor väntar. Det är oklart när dom faller, men det pratas om ca sex veckor.
Nu är det upp till Antidoping Norge och "Påtalenämnden", samt senare Norges Idrottsförbunds domsorgan, att utreda och fatta beslut i fallet Johaug.