Aktuell och unik föreläsning om DOPNING
- ett hot mot idrott, hälsa och samhälle

Under de senaste åren har jag regelbundet föreläst om dopning. Jag har besökt städer från Luleå till Malmö och pratat om röda listor och gråa zoner; om de dopades drivkrafter och om framtidens fusk. 
Det är ett ämne som engagerar - föreläsningarna har varit välbesökta och responsen fantastisk. 

Dopning är ett stort och ofta uppmärksammat problem inom idrotten. Men det är tyvärr ett ännu större problem utanför idrotten.  Preparat strömmar in i landet och missbruket går allt lägre ner i åldrarna. Polisens resurser och prioriteringar är ofta små. Mörkertalen är stora, men det är fullt möjligt att vi pratar om vårt största missbruk efter alkohol och tobak.

Utvecklingen måste brytas och det bästa sättet att göra det är att prata om problemen. För att göra det har jag, tillsammans med Johan Öhman, satt ihop en föreläsning som belyser och problematiserar dopning - som hot mot såväl idrott, som samhälle och hälsa. 

Vi löser inte dopningsproblematiken. Vi lovar inte ens att vi kommer med speciellt många svar.
Men vi tror oss vara bra på att så frön, slå hål på myter och fördomar, samt skapa en grogrund för en vidare konstruktiv diskussion.
Vårt enda löfte är, att du när du går ifrån föreläsningen, ska ha fått med dig några rejäla tankeställare - och kanske en och annan aha-upplevelse.  

Verkligheten är inte svart eller vit och det gäller i högsta grad dopning. Vill vi hindra nya människor att falla in i ett missbruk, måste vi våga problematisera kring dopningens inkörsportar. I vår föreläsning ställer vi frågor på sin spets kring gråzoner, bieffekter, kroppsideal och kosttillskott.  

Vår förhoppning är att nå ut till så många som möjligt som kan tänkas ha ett intresse av ett förebyggande antidopnings-arbete eller en sund arbetsmiljö: skolor, idrottsföreningar och förbund, kommuner, gym, företag mm.  

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så skriv ett mail: antidopning@gmail.com eller använd detta  kontaktformuläret. 

 Jonas Karlsson föreläser på Nordkalotten i Luleå om "Idrottens framtida utmaningar". 

Jonas Karlsson föreläser på Nordkalotten i Luleå om "Idrottens framtida utmaningar". 

 Under konferensen "Förebygg.nu" på Folkets Hus i Göteborg pratade Jonas om dopning inom idrotten och tog tillfället i akt att  visa upp sina färdigheter i Powerpoint.  

Under konferensen "Förebygg.nu" på Folkets Hus i Göteborg pratade Jonas om dopning inom idrotten och tog tillfället i akt att  visa upp sina färdigheter i Powerpoint.