Aktuell och unik föreläsning om DOPNING
- ett hot mot idrott, hälsa och samhälle

Dopning är ett stort och ofta uppmärksammat problem inom idrotten. Men det är tyvärr ett ännu större problem utanför idrotten.  Preparat strömmar in i landet och missbruket går allt lägre ner i åldrarna. Polisens resurser och prioriteringar är ofta små. Mörkertalet är stort.

Utvecklingen måste brytas och det bästa sättet att göra det är att prata om problemen. För att göra det har jag, tillsammans med Johan Öhman, satt ihop en föreläsning som belyser och problematiserar dopning - som hot mot såväl idrott, som samhälle och hälsa. 

Under 2017 och 2018 har vi besökt städer från Luleå i norr till Kalmar i söder med vår föreläsning "Är du säker på att du inte är dopad?"
Responsen var mycket god, vilket gör att vi fortsätter med föreläsningen under hösten 2018 och våren 2019.

Att diskutera etik och moral inom idrotten är viktigt, men något som görs för sällan. Det handlar oftast om pekpinnar, vad är rätt och vad är fel.
Men vad är rätt och fel? Var drar vi gränsen mellan fusk och det vi kallar tillåtet? Det är en spännande diskussion med långt ifrån givna svar.

Men föreläsningen behandlar även dopningsproblematiken utanför idrotten, som ju är långt mycket mer utbredd och ett av våra största missbruksproblem. Ett växande problem i det tysta. Tullens beslag ökar år för år och så många som uppåt 70 000-80 000 bedöms använda steroider.
Hur har det blivit så? 
Vilka inkörsportar finns och varför ser trenden ut som den gör?

Vi löser inte dopningsproblematiken. Vi lovar inte ens speciellt många svar.
Men vi tror oss vara bra på att så frön, slå hål på myter och fördomar, samt skapa en grogrund för en viktig vidare konstruktiv diskussion.

Med en blandning av humor och allvar vill vi dra viktiga frågor till sin spets. Vi tror att vi når ut bäst genom att låta informationen vara mer underhållning än undervisning. Vi vill skapa en diskussion kring viktiga frågor - inte komma med förväntade svar. Om ni grubblar mer över etiska frågor när ni går än när ni kom, har vi lyckats.

Vårt löfte är, att du när du går ifrån föreläsningen, ska ha fått med dig några rejäla tankeställare - och kanske en och annan aha-upplevelse. 

Föreläsningen vänder sig till alla som kan tänkas vara intresserade om en diskussion kring antidopning: idrottsklubbar, förbund, gymnasieskolor, polisen, politiker och inte minst gym.

Vi föreläser tillsammans eller var för sig. Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så skriv ett mail: antidopning@gmail.com eller använd detta  kontaktformuläret. 

Under konferensen "Förebygg.nu" på Folkets Hus i Göteborg pratade Jonas om dopning inom idrotten och tog tillfället i akt att visa upp sina färdigheter i Powerpoint.

Under konferensen "Förebygg.nu" på Folkets Hus i Göteborg pratade Jonas om dopning inom idrotten och tog tillfället i akt att visa upp sina färdigheter i Powerpoint.